Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3


«Η ιατρική για να προάγει την υγεία, πρέπει να ερευνήσει την ασθένεια, όπως στην μουσική για να δημιουργηθεί αρμονία πρέπει να ερευνηθεί η δυσαρμονία.»

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ


Η γνώση και η εμπειρία είναι η καλύτερη 'πυξίδα' για την κίνηση προς το συμφέρον του ασθενούς.

Η τεχνολογία και ο ανάλογος εξοπλισμός είναι το όχημα μεταφοράς προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ανθρώπινη προσέγγιση τέλος, είναι ο καταλύτης, που διώχνει το άγχος και οδηγεί προς την ίαση του ασθενούς.