Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

Έλεγχος με μικροσκόπιο και αντιμετώπιση παθήσεων του ωτός.

Έλεγχος αδενοειδών εκβλαστήσεων,αμυγδαλών.

Έλεγχος χαλινού γλώσσας.

Έλεγχος κληρονομικών παθήσεων και επαρκούς ακοής.


ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ – ΩΤΟΛΟΓΙΚΟ & ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ενδοσκοπική διερεύνηση με camera ή μικροσκόπιο παθήσεων ρινός, ιγμορείων & ώτων.

Φωνιατρικός έλεγχος με camera.

Τυμπανόγραμμα (έλεγχος ακουστικής αντιστάσεως μέσου ωτός).

Ακοόγραμμα (διάγραμμα ορίου ακοής κατά συχνότητα).


ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Εκτίμηση βαθμού βαρηκοΐας που οφείλεται στην πάροδο των ετών (πρεσβυακοϊα).

Διερεύνηση και Αντιμετώπιση ιλίγγων.

Διερεύνηση και Αντιμετώπιση διαταραχών ισορροπίας.

Διερεύνηση και Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων καταπόσεως.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ

Έλεγχος παθολογικών προβλημάτων που δημιουργούν ροχαλητό και υπνικές άπνοιες όπως πχ: στραβό διάφραγμα, υπερτροφικές κόγχες, πολύποδες ρινός, υπερτροφική σταφυλή κ.λ.π.

Μελέτη ύπνου.Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται από συνεργάτες που τοποθετούν ειδικό μηχάνημα παρακολούθησης και καταγραφής αριθμού κρίσεων άπνοιας κατά την διάρκεια του ύπνου.