Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου. Οργάνωση και Δ/νση ΩΡΛ τμήματος


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίκουρος καθηγητής ΩΡΛ


Παν/κό Νοσοκομείο «Timone» Μασσαλίας. Attaché Associé με υποτροφία της Γαλλικής κυβέρνησης


Τζανείο Νοσοκομείο Πειραιά. ΕπιμελητήςΑ' ΩΡΛ κλινικής, ασκώντας καθήκοντα Δ/ντού ΩΡΛ κλινικής


Νοσοκομείο Necker Παρισίων. Συνεργάτης ιατρός ΩΡΛ.


Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» Αθηνών. Επιμελητής Β' ΩΡΛ κλινικής


Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» Αθηνών. Ειδικευόμενος ΩΡΛ ιατρός


Αγροτικό ιατρείο Φιχτίων Αργολίδας. Αγροτικός ιατρός.


Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Συνεργάτης ιατρός χειρουργικής κλινικής.