Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

Αμυγδαλεκτομή (αφαίρεση αμυγδαλών με laser ή harmonic scalpel).

Αδενοτομή (αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων γνωστών ως κρεατάκια).Συχνά η επέμβαση αυτή συνδυάζεται με παρακέντηση τυμπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.

Αφαίρεση λεμφαδένων τραχήλου.

Χειρουργικός ευθειασμός ρινικού διαφράγματος.

Κογχοτομή με ραδιοσυχνότητες.

Κογχοπλαστική με σύστημα μικροεκτομής/ιστοαναρρόφησης shaver.

Χειρουργική συγγενών παθήσεων.

Αφαίρεση λίθων σιελογόνων αδένων.

Επείγουσα ΩΡΛ/γία (οξείες κωφώσεις, ρινορραγίες, ωταλγίες, ωτίτιδες κλπ.

Αντιμετώπιση τραυμάτων προσώπου και τραχήλου.


ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Μείζων χειρουργική λάρυγγος & φάρυγγος.

Παρωτιδεκτομή (αφαίρεση όγκων παρωτίδος με διατήρηση του προσωπικού νεύρου.

Χειρουργική αφαίρεση κύστεων τραχήλου (βραγχιακή κύστη, κύστη θυρεογλωσσικού πόρου κλπ).

Αφαίρεση υπογναθίων αδένων.

Αφαίρεση όγκων λάρυγγος τραχήλου & προσώπου.


ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ F.E.S.S.

Αφαίρεση πολυπόδων ρινός, ιγμορείων, σφηνοειδούς και μετωπιαίων κόλπων με camera.


ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ρινοπλαστικές.

Ωτοπλαστικές.

Αφαίρεση σπίλων.

Γενειοπλαστικές.


ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΩΤΩΝ

Τυμπανοπλαστική.

Ωτοσκλήρυνση.

Πλαστική (μεγέθυνση) έξω ακουστικού πόρου


ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΝΗΣ

Χειρουργική αφαίρεση:

α. Πολυπόδων λάρυγγος
β. Όζων και κομβίων λάρυγγος
γ. Λαρυγγικών κύστεων
δ. Ελκών εξ επαφής
ε. Θηλωμάτων και HPV αλλοιώσεων λάρυγγα
ζ. Ενδοσκοπικό "lifting" φωνητικών χορδών