Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΣυγγραφή ιατρικών βιβλίων με ειδικά θέματα ωτορινολαρυγγολογίας:


«Η πληροφορική στην ωτορινολαρυγγολογία» . Στο βιβλίο αυτό γίνεται ειδική αναφορά στην αρχειοθέτηση ασθενών και στην εφαρμογή της πληροφορικής στον κλάδο της νευροωτολογίας.

«Οργανικές και λειτουργικές δυσφωνίες» . Η φωνή είναι μία ελεγχόμενη εκπνοή που επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπτύσσει μια ανωτέρου επιπέδου μορφή επικοινωνίας. Είναι ο καθρέπτης της ψυχής όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι. Ο επαγγελματικός τρόπος αντιμετώπισης των διαταραχών της φωνής είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί ιδιαίτερη κλινική εμπειρία και εκπαίδευση...»

«Ωτοσκλήρυνση. Διαγνωστικά προβλήματα και θεραπευτικές επιλογές» . Στόχος του βιβλίου είναι να απαντήσει στα απλά αλλά και ουσιώδη παράλληλα ερωτήματα που δημιουργεί η νόσος στην καθημερινή πρακτική.

«Εγχειρίδιο ωτορινολαρυγγολογίας για νοσηλευτές» . Ανάλυση με απλό τρόπο σε θέματα που αφορούν στο ροχαλητό, ωτίτιδα, διάφραγμα, πολύποδα, ρινοπλαστική, δύσπνοια, διαταραχές φωνής» .

« Η αντιμετώπιση του καρκίνου της πρόσθιας γωνίας του λάρυγγος» . Διδακτορική διατριβή που αναφέρεται στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου της πρόσθιας γωνίας του λάρυγγος, πραγματεύεται ένα γενικό θεωρητικό μέρος πάνω στο οποίο βασίζεται η τμηματική εκτομή και επί της ουσίας η μετέπειτα αναπτυχθείσα χειρουργική laser επί του λάρυγγος.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (άνω των 180) σε ελληνικά και ξένα περιοδικά
(όπως
– Journ. Fr. d' ORL
– The Journ. of Laryngology and Otology
– Otorhinolarygology, Head and Neck surgery
– Revue de Laryngology
– Revue Med. Suisse Romande
– Rapp. of Conventus Sosietas Latina
κλπ).